Praktijk voor psychotherapie
Nico Debets

Psychotherapie is een boeiend vak.

Ooit schreef mijn collega Wijnberg dat hulpverlenen aan mensen in psychische nood geen gemakkelijke opgave is. De psychisch lijdende mens wil wel gehoord worden, maar vooralsnog niet veranderen; wil wel oplossingen voor zijn of haar probleem maar nog niet meteen; wil een warme relatie met de therapeut, maar op het juiste moment ook een verfrissende douche van confrontatie. En of dat nog niet genoeg is, schrijft Wijnberg, eist de moderne cliënt ook nog eens vernieuwende inzichten in zichzelf, hoop op een betere toekomst en onmiddellijke verlichting van zijn of haar lijdensdruk. Het klinkt veeleisend en dat is het eigenlijk ook wel: het is echter ook heel begrijpelijk dat er een dergelijk wensenpakket (misschien wel eisenpakket) op tafel wordt gelegd.


Psychisch lijden is in de regel heel ingrijpend: voor de cliënt zelf maar niet zelden ook voor zijn of haar omgeving. Wonderen vinden echter maar zelden plaats en dat geldt met ook voor het terrein van de psychotherapie. Het therapeutisch proces verloopt met vallen en opstaan: veranderingen komen nu eenmaal niet vanzelf op gang.


Van de therapeut, in dit geval van mij, mag u de nodige betrokkenheid verwachten in dit moeizame maar toch ook boeiende proces: daar waar nodig een confronterende aanpak en als het maar even kan vernieuwende inzichten. Dat alles in de verwachting dat uw lijdensdruk zal verminderen en uw hoop op een betere toekomst inhoud zal gaan krijgen. Dat zal echter alleen maar kunnen lukken als de cliënt, in dit geval u, geen wonderen verwacht, bereid bent naar uw eigen aandeel in de problematiek te kijken en met de nieuw verworven inzichten aan de slag zult gaan.


Mocht ik u met het bovenstaande niet gedemotiveerd hebben, neem dan gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak.


In mijn psychotherapiepraktijk richt ik mij vooral op
- Partnerrelatie- en gezinsproblemen
- Arbeidsgerelateerde problemen
- Autonomie- en identiteitsproblemen


Deze problemen kunnen zich uiten in
- depressie
- angst
- onzekerheid
- fysieke klachten


Op deze website leest u iets meer over de behandeling van deze problemen (zie Psychotherapie), mijn werkwijze (zie Werkwijze) en krijgt u informatie over enkele praktische zaken (zie Informatie en procedures).

Omhoog